FIREMNÍ POLITIKY

Intenzivně vnímáme požadavky zákazníků na kvalitu výrobků, termíny či cenu. Zároveň je pro nás zásadní důraz na bezpečnost a ochranu životního prostředí i úsporu energie. Pro naplnění všech těchto požadavků byl v RETEXU zaveden integrovaný systém řízení.

Uvědomujeme si rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu výrobků,
dodací termín a cenu při respektování požadavků na bezpečnost a ochranu životního
prostředí a úsporu energie. Pro naplnění těchto požadavků a zajištění neustálého rozvoje
prosperující společnosti byl zaveden integrovaný systém řízení a vedením společnosti
vyhlášena POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU, HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ a BOZP.

Etický kodex popisuje hlavní principy a normy chování, kterými se v našem každodenním pracovním životě řídíme. Nemůže však pokrýt všechny potenciální situace, které mohou nastat. Posláním každého zaměstnance společnosti je jít svým jednáním příkladem ostatním spolupracovníkům, naplňovat Etický kodex v praxi nejenom slovy, ale také svým chováním, vytvářet a podporovat prostředí založené na otevřené komunikaci, kde se každý může na etická dilemata otevřeně ptát a bez obav projednat případné znepokojení nebo porušení Etického kodexu.

Toto prohlášení stanoví politiku RETEX a.s. ve vztahu k nabízení a přijímání darů, a nabízení a přijímání pohostinnosti při obchodování. Těmito pravidly jsou vázáni všichni zaměstnanci a.s. Jakékoli porušení této politiky bude chápáno jako vážná věc, která může vést až k pracovní výpovědi.

Účelem této politiky je stanovit standardy chování, které pro společnost minimalizují riziko úplatkářství. Každý zaměstnanec nebo kdo jedná jménem společnosti RETEX a.s. (zprostředkovatelé, pracovníci smluvních stran) je zavázán touto politikou. Jakékoli porušení této politiky bude považováno za velmi závažnou věc a může vyústit až k ukončení pracovního poměru a nahlášení příslušným úřadům. Dodržování politiky Vás pomůže ochránit před obrovskými pokutami a potenciálním trestem vězení a rovněž RETEX a.s. před potenciálními pokutami a výrazným poškozením renomé firmy.

CERTIFIKACE

Výrobky pravidelně testujeme jak u nás, tak i v nezávislých laboratořích. Kvalitu našich materiálů rovněž zajišťuje vyspělý systém kontrol. Systém řízení jakosti je v RETEXu certifikován podle norem
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, ISO 50001, OEKO – TEX Standard 100 a IRIS Certification® Conformity assessment:2020 and based on ISO/TS 22163:2017
Naše textilie také úspěšně procházejí řadou zákaznických auditů.