Protikorupční politika společnosti

Účelem této politiky je stanovit standardy chování, které pro společnost minimalizují riziko úplatkářství. Každý zaměstnanec nebo kdo jedná jménem společnosti RETEX a.s. (zprostředkovatelé, pracovníci smluvních stran) je zavázán touto politikou. Jakékoli porušení této politiky bude považováno za velmi závažnou věc a může vyústit až k ukončení pracovního poměru a nahlášení příslušným úřadům. Dodržování politiky Vás pomůže ochránit před obrovskými pokutami a potenciálním trestem vězení a rovněž RETEX a.s. před potenciálními pokutami a výrazným poškozením renomé firmy.

Co je úplatkářství a korupce?

Úplatkářství je:

Přislíbení, nabízení, dávání, vyžadování nebo přijímání, ať už přímo nebo prostřednictvím třetí strany, jakékoliv výhody za účelem vyvolání nebo odměňování chování, které je nepatřičné (protiprávní, neetické nebo porušením povinností). „Výhody“ mohou být finanční nebo nefinanční a mohou zahrnovat následující:

 • Peníze
 • Půjčky
 • Peněžní dary (včetně peněz na charitu)
 • Přidělení zakázky
 • Pracovní smlouvy
 • Poradenské smlouvy
 • Protěžující zacházení
 • Důvěrné informace
 • Dary a pohostinnost (viz naše Politika darů a pohostinnosti)
 • Jakákoliv jiná výhoda nebo benefit, který má za cíl poskytnout nějakou hodnotu nebo o němž se předpokládá, že má pro příjemce nebo jinou osobu (např. příbuzného nebo přítele příjemce) hodnotu.

Politika RETEXu

Darování a přijímání úplatků

RETEX a.s. prosazuje politiku nulové tolerance úplatkářství, proto:

 • zaměstnanci nesmí nikdy přislíbit, nabízet nebo dát úplatek
 • zaměstnanci nesmí nikdy požadovat nebo přijímat úplatek
 • žádný zaměstnanec nebude nikdy sesazen, potrestán nebo neponese žádné nepříznivé důsledky za odmítnutí zaplatit nebo přijmout úplatky, i když může mít odmítnutí za následek ztrátu zakázky pro RETEX a.s.
 • všichni zaměstnanci musí dodržovat standardy „Politiky darů a pohostinnosti RETEX a.s.“

Politika darů a pohostinnosti

Naše politika darů a pohostinnosti řídí dávání a přijímání darů, pohostinnosti, zábavy.

Střet zájmů

Zaměstnanci RETEX a.s. by měli jednat tak, aby se vyhnuli střetu zájmů. Následují příklady situací, kterých je třeba se vyvarovat:

 • soukromé dohody, že budou zboží a služby dodávány pro osobní potřebu při využití nákupních prostředků a.s. RETEX
 • soukromé dohody pro využití podmínek slev

Obchodní jednání a kontakty

Všechna jednání se státními úředníky nebo soukromými osobami a podniky musí být otevřená a transparentní a musí probíhat řádným a patřičným způsobem. To zajistí, že nebude docházet k uplácení nebo korupci a rovněž se tím předejde jakémukoliv výskytu nebo návrhu nestandartní aktivity.

Politikou RETEX a.s. je vést transparentní a přesné účetnictví, záznamy a finanční výlohy.

Obavy při ohlašování

Jestliže víte, že došlo k uplácení nebo ke korupci, nebo máte jakékoliv podezření, že k tomu došlo nebo může dojít, kdekoliv ve společnosti RETEX a.s., musíte to okamžitě nahlásit:

 • Vašemu přímému nadřízenému nebo řediteli a.s.

RETEX a.s. je zavázán zajistit, že zaměstnanci mohou nahlásit své obavy v plné důvěře. Všechna ohlášení jsou brána velmi vážně a řádně je prošetříme, odplata v jakékoli podobě vůči ohlašovateli je přísně zakázána.

Kontakty

Jestliže máte nějaké dotazy, obavy nebo nejasnosti ohledně úplatkářství a korupce nebo si nejste jisti v postupu v dané situaci, prosím kontaktujte ředitele a.s.

CERTIFIKACE

Výrobky pravidelně testujeme jak u nás, tak i v nezávislých laboratořích. Kvalitu našich materiálů rovněž zajišťuje vyspělý systém kontrol. Systém řízení jakosti je v RETEXu certifikován podle norem
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001 či ISO 50001.
Naše textilie také úspěšně procházejí řadou zákaznických auditů.