VÝVOJ AQUADESKU

ZELENÁ STŘECHA

technologie budoucnosti

Tzv. „ZELENÁ STŘECHA" jakožto stavební konstrukce se postupem času stává jedním z fenoménů stavitelství v celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje.

Bohaté zkušenosti, které všechny teoretické výzkumy i praktické instalace, ať už zkušební či trvalé, de facto beze zbytku přinášejí, prohlubují přesvědčení o tom, že zelená střecha je produktem s obrovskou perspektivou a s maximálním potenciálem. Tyto pozitivní zkušenosti pocházejí z řady zemí, potažmo z řady specifických míst.

  • Maďarsko se do slunných suchých oblastí úspěšně pokouší prostřednictvím zelených střech navrátit vegetaci původní pusty.
  • Švýcarsko se do obydlených oblastí v podhůří Alp úspěšně pokouší prostřednictvím zelených střech navrátit původní alpskou květenu, včetně například velmi vzácných orchidejí.
  • Na Islandu jsou zelené střechy již po staletí de facto naprosto běžnou, resp. nepostradatelnou součástí standardního stavitelství.

Obecně vzato, konkrétní poznatky z ostatních zemí jsou ve všech ohledech pozitivní a přenositelné do středoevropských podmínek výstavby. Na druhé straně zde existuje velmi zajímavý prostor ke zlepšení, resp. k „lokalizaci" pro území ČR, a to zohledněním lokálních zdrojů materiálů, substrátů či původních druhů rostlin, které jsou dosud v jiných zemích logicky opomíjeny.

Hlavními kritérii při vývoji materiálu AQUADESK jsou následující ukazatele:

  • JEDNODUCHOST INSTALACE

  • FYZICKÁ ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

  • VYSOKÁ HYDROAKUMULAČNÍ SCHOPNOST

  • CO NEJVYŠŠÍ UŽITNÁ HODNOTA ( poměr "cena / výkon" )

  • OHLEDUPLNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

RETEX, a.s. společně s Fakultou stavební VUT v Brně se snaží prostřednictvím aktuálně vyvíjeného materiálu AQUADESK přinést co nejzajímavější a co nejpřesněji „na míru šité" řešení pro specifické podmínky České republiky, potažmo regionu střední Evropy. Naším společným cílem je pracovat s lokálními či regionálními zdroji jak pro výrobu, tak i pro aplikaci.

Námi vyvíjený materiál reflektuje požadavky evropských programů na rozvoj kulturní městské krajiny „Smart Cities", které vyzdvihují mj. důležitost hospodaření s vodou. Je evidentní, že hodnota vody jakožto komodity do budoucna poroste a poroste také daňové zatížení (např. vodné, stočné, ekologická daň za odvod srážkových vod) s vodou související. Materiál AQUADESK je díky svým hydroakumulačním vlastnostem rozhodně „součástí přípravy" na tento stav.

Pracujeme s reálnými vlastnostmi a s fyzikálním chováním střechy jakožto celku po celou dobu její životnosti. Snažíme se zohlednit všechny dlouhodobé degradační vlivy a naše zjištění využíváme v kontextu celého ekosystému střechy.

Materiál AQUADESK je konceptem zelené střechy „nové generace". Námi vyvíjená zelená střecha se orientuje na moderního zákazníka, který není lhostejný k tomu, kde a jak žije. Koncept, který společně vyvíjí RETEX, a.s. a Fakulta stavební VUT v Brně, kombinuje jednoduchost, fyzickou odolnost, estetiku, cenovou efektivitu a samozřejmě také šetrnost k životnímu prostředí.

Zelená střecha s použitím vegetačně-retenční desky AQUADESK je krokem do budoucnosti.