TECHNOLOGIE

RETEX

SKUPINY TECHNOLOGIÍ

Netkané textilie do interiéru a exteriéru vyrábíme pomocí moderního strojního vybavení a
technologie - vpichovací linky, airlay, chemické linky, linky na povrchovou úpravu velurováním a
postřihem, práškovací linka, vysekávací a formátovací stroje.

Vpichování
Airlay

 

Impregnace pěnou
Práškování
Kalandrování

Velurování a postřihování
Formátování

ZÁKLADNÍ TECHNOLOGIE

ZÁKLANÍ TECHNOLOGIE

VPICHOVÁNÍ

Postřihování (3)
Vpichování (7)

PRINCIP

Ze vstupního materiálu (vlákenná střiž) se mechanicky, pomocí mykacího stroje, vytvoří vrstva vláken, pavučina. Kladením několika vrstev pavučiny kladečem vzniká rouno. Rouno je následně přiváděno mezi dvě perforované desky, jejímiž otvory procházejí jehly. Ostny jehel zachycují svazky vláken, obracejí je kolmo ke směru průchodu materiálu a protahují je rounem. Při zpětném pohybu jehel se z nich vlákenné svazky vysmeknou a zaháknou na sousedních vláknech. Vlákenné rouno se vpichováním zpevňuje, ztenčuje, případně se dále spojuje s nosným podkladem (tkaninou, fólií apod.).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zpracovávaný materiál = PP a PES střiž, recyklovaná vlákna
Pracovní šíře = 4 - 6,5 m

ZÁKLANÍ TECHNOLOGIE

AIRLAY

0313
Airlay (5)

PRINCIP

Technologie Airlay vytváří strukturu-textilii z náhodně orientovaných vláken vzájemně propojených pojivem. Vstupní materiály jsou promíchány v aerodynamické komoře. Následně je vzniklá vrstva ukládána na děrovaný pás a unášena do termo komory, kde vlivem tepla a tlaku horního pásu dochází k roztavení pojiva a ke stlačení vrstvy na požadovanou tloušťku. Vzniklá textilie je na konci linky formátována do tvaru desek, nebo rolí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zpracovávaný materiál = polyesterová vlákna – PES, polypropylenová vlákna – PP, směsi syntetických a přírodních vláken, recyklovaná vlákna – přírodní a syntetická vlákna a recyklované textilie

Plošné hmotnosti = 600 – 6000 g/m2

Tloušťka výrobku = 5 – 200 mm

CHEMICKÁ A TEPELNÁ ÚPRAVA

CHEMICKÁ A TEPELNÁ ÚPRAVA

IMPREGNACE PĚNOU

Technologie_Chemická úprava_ (4)
Impregnace pěnou (2)

PRINCIP

Chemická úprava netkaných textilií pro zpevnění vlákenné vrstvy nebo pro dosažení požadované vlastnosti textilie. Samotná úprava se provádí impregnací-nánosem zpěněného pojiva a úpravy do struktury textilie. Pěna může být nanášena na jednu, nebo na obě textilie. V případě nanášení pěny z obou stran je možné použít na každou stranu jiné pojivo nebo úpravu. Proces impregnace je ukončen v teplovzdušné komoře, ve které jsou nanesené pojivo a úprava aktivovány. Po zchlazení je textilie naformátována do požadované šíře a tvaru, do dílce nebo role.

ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY

Netkané vpichované textilie
Latexová pojiva

FUNKCE ÚPRAV

Nehořlavá
Zpomalení hoření
Odolnost vůči suchým zipům
Zpevnění vrstvy vláken

CHEMICKÁ A TEPELNÁ ÚPRAVA

PRÁŠKOVÁNÍ

Práškování (2)
Práškování (3)

PRINCIP

Chemická úprava netkaných textilií pro zpevnění vlákenné vrstvy, pro nános lepivé vrstvy nebo pro spojení dvou materiálů pomocí nánosu termoplastického práškového pojiva. K aktivaci pojiva dochází v teplovzdušné komoře. Po následném zchlazení je textilie naformátována do požadované šíře a tvaru, nařezána na formáty nebo navinuta do rolí.

ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY

Netkaná textilie
Práškové pojivo LDPE nebo HDPE
PE fólie

CHEMICKÁ A TEPELNÁ ÚPRAVA

KALANDROVÁNÍ

G_Technologie_Kalandrování

PRINCIP

Zpevnění netkané textilie vlivem tepla a tlaku, kdy k samotnému zpevnění dochází ve štěrbině mezi dvěma válci, ohřátím a stlačením netkané textilie. Ohřátím dojde ke změkčení vláken a vlivem tlaku pak ke vzniku pojících míst mezi vlákny. Následným zchlazením se spojení zpevní.

ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY

Netkaná vpichované textilie

MECHANICKÁ ÚPRAVA

MECHANICKÁ ÚPRAVA

VELUROVÁNÍ A POSTŘIH

Postřihování (3)
Postřihování

PRINCIP

Mechanické úpravy netkaných vpichovaných textilií, při kterých je docilováno rovnoměrného povrchu, textilii je dodáván vzhled veluru nebo semiše. Charakteristickými rysy takových výrobků jsou jejich jemný pocit a sametový povrch.

ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY

Netkané vpichované textilie

VÝROBKY

AUTOMOTIVE

CHEMICKÁ A TEPELNÁ ÚPRAVA

VYSEKÁVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

Vysekávání (1)
KONEČNÁ ÚPRAVA

PRINCIP

Úprava rozměrů netkané textilie na řezacím stroji, nebo výroba dílců požadovaného tvaru na pneumatickém lisu nebo plotru.

ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY

Netkaná vpichované textilie
Airlay textilie

VÝROBKY SPOLEČNOSTI RETEX