BENEFITY

RETEX

HLAVNÍ BENEFITY

FIREMNÍ JÍDELNA

Možnost stravování ve firemní jídelně.

ELEKTRONICKÉ STRAVENKY

Elektronické stravenky v hodnotě 100 Kč u 7,5hod směn, v hodnotě 200 Kč u 11hod směny..

ODMĚNY ZA VĚRNOST

Odměny závisející na délce zaměstnání, při 5-ti letých výročích, za odpracované roky ve firmě, při dovršení 50 a 60 let věku, při odchodu do důchodu.

25 DNÍ DOVOLENÉ

JAZYKOVÁ VÝUKA

Nabízíme možnost jazykové výuky.

37,5

Pracovní doba v rozsahu 37,5 hodin týdně

CO NABÍZÍME?

Retex

MODERNÍ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

 • Vytváření a podpora přátelského a bezpečného prostředí na pracovišti.
 • Poskytujeme kvalitní pracovní oděvy a ochranné pracovní pomůcky.
 • Neustále modernizujeme výrobní linky.
 • Možnost stravování ve firemní závodní jídelně, nákup snídaní či občerstvení ve firemní kantýně.

ODMĚNY

 • Možnosti získání odměn za doporučení nového zaměstnance.
 • Odměny závisející na délce zaměstnání, při 5-ti letých výročích, za odpracované roky ve firmě, při dovršení 50 a 60 let věku, při odchodu do důchodu.
 • Motivační systém odměňování, podporující zvýšení výkonu, produktivity, kvality a spotřeby materiálu. Průběžné a měsíční plnění zaměstnanci sledují na týmových tabulích, umístěných na provozech.
 • Možnost mimořádných odměn v případě plnění ukazatelů zisku.
 • Administrativní zaměstnanci a manažeři mají individuálně nastavená kritéria odměňování, která jsou pravidelně kvartálně vyhodnocována a aktualizován a s ohledem na rozvoj organizace.
 • Stravenky v hodnotě 100 Kč/den při 7,5hod směně, 200 Kč/den při 11 hod směně.
 • Možnost získání prémie za zaučení nového zaměstnance.
 • Odměna při podání zlepšovacího návrhu v rámci do systému zlepšování.
 • Průběžná školení a vzdělávání.

VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ RŮST

 • Každý nový zaměstnanec absolvuje během zkušební doby řádné zaučení a řízené proškolení dle Adaptačního plánu.
 • Nabízíme možnost jazykové výuky.
 • Každému zaměstnanci je umožněn kariérní růst v souladu s jeho potenciálem.
 • Studentům SOU, SŠ a VŠ jsou umožněny bezplatné praxe v rámci studia.
 • Spolupráce s vysokými školami, uplatnění studentů VŠ v organizaci.
 • Každému zaměstnanci je umožněn kariérní růst v souladu s jeho potenciálem.

CO DÁL NABÍZÍME?

Lidé_Bezpečnost

INFORMOVANOST A KOMUNIKACI

 • Pravidelné měsíční neformální schůzky s ředitelem společnosti a personální manažerkou.
 • Pololetní setkání vedení firmy se zaměstnanci, seznámení s výsledky hospodaření firmy za minulé pololetí, otevřená diskuse k dění ve firmě – úspěchy, případné problémy.
 • Ankety mezi zaměstnanci na různá témata.
 • Celofiremní soutěže na různá témata.
 • Informovanost na nástěnných tabulích (tzv. Info-koutky ve standardizované podobě), umístěných v jednotlivých budovách areálu firmy, na obrazovkách v šatnách.
 • Firemní časopis, vydávaný každé kalendářní čtvrtletí.
 • Firemní INTRANET, aktualizovaný takřka na denní bázi.
 • Pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců s následnou informovaností a realizací tzv. Akčního plánu, se kterým jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti.
 • Pracovní dobu v rozsahu 37,5 hodin týdně. U zaměstnanců administrativy se uplatňuje flexibilní pracovní doba s pevně stanovenou dobou přítomnosti 9 – 14 hod.
 • Pravidelnou pracovně-lékařskou péči ve stanoveném rozsahu.
 • Možnost zakoupení občerstvení, nápojů a cukrovinek v automatech a ve firemní kantýně.
 • Možnost stravování ve firemní jídelně.

Napište nám, jakou práci hledáte

Nebo nám napište, jakou pozici hledáte, ať se vám případně můžeme ozvat, jestli se pozice otevře.
Kontakt:*
Max. file size: 5 MB.
Ke zprávě můžete přiložit vaše CV
GDPR*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.