FUNKCE

SEPARAČNÍ

FILTRAČNÍ

DRENÁŽNÍ

OCHRANNÁ

VÝZTUŽNÁ

retex5

Oddělení dvou vrstev (zeminy) s rozdílnou funkcí pro zabránění jejich případného promísení a následného znehodnocení jejich funkčnosti v konstrukci stavby.

retex6

schopnost propustit požadované množství vody kolmo k její rovině při zabránění současného unášení jemné frakce prouděním vody do chráněné vrstvy

retex7

schopnost odvést požadované množství vody v rovině geotextilie mimo konstrukci, nejčastěji do drenážního systému pro zajištění požadovaných parametrů podloží

retex8

zabránění poškození chráněného výrobku (objektu)

retex9

umožňuje přenášet tahová napětí, zajišťuje zvýšenou stabilitu stavebních děl na neúnosném podloží

POUŽITÍ

Pozemní komunikace a ostatní dopravní plochy

Železnice

Zemní práce, základové a opěrné konstrukce

Odvodňovací systémy

EN 13249
G_stavba silnic
EN 13250
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
EN 13251
G_geotextilie_použití (2) BW
EN 13252
G_Geotextilie_MOKRUTEX_Odvodnění

Ochrana proti erozi

Nádrže a hráze

Kanály

Tunely a stavby

EN 13253
Geotextilie_MOKRUTEX_Protierozní opatření
EN 13254
Geotextilie_MOKRUTEX_Přehrady
EN 13255
Geotextilie_MOKRUTEX_Kanály
EN 13256
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Likvidace tuhých odpadů

Zadržování kapalných odpadů

EN 13257
G_geotextilie_použití bw
EN 13265
Geotextilie_MOKRUTEX_Likvidace kapalných odpadů