Netkané geotextilie pro stavebnictví

GEOTEXTILIE MOKRUTEX

Společnost RETEX a.s. vyrábí netkané vpichované a kalandrované geotextilie MOKRUTEX více jak 30 let. Geotextilie MOKRUTEX jsou určeny pro trvalá i dočasná řešení, optimalizované pro dané použití ve stavebnictví.

Geotextilie MOKRUTEX se používají při výstavbách a rekonstrukcích silnic a dálnic, železničních koridorů, letišť, tunelů, zakládání a sanaci skládek a budování zpevněných ploch, ale také při výstavbě a renovacích průmyslové a občanské výstavby. 

Geotextilie společnosti RETEX a.s. jsou označeny značkou CE úrovně 2+, certifikát č. 1021 – CPR – 100 – 1/17. Systém řízení výroby těchto geotextilií tak splňuje všechny předepsané požadavky pro stavební výrobky v souladu s nařízením (EU) č. 305/211. Společnost RETEX a.s. je dále certifikována dle mezinárodního systému řízení jakosti ISO 9001:2016, dle systému ekologického managementu ISO 14001:2016 , systému managementu bezpečnosti práce ISO 45001:2018 a dle systému energetického managementu ISO 50001:2011.

 

V případě  vašeho zájmu o geotextilie Mokrutex kontaktujte našeho obchodního zástupce, paní Lucii Formánkovou, e-mail: formankova@retex.cz, m: +420 727 871 472

 

Leták

Specifikace materiálu – vpichované geotextilie MOKRUTEX

Specifikace materiálu – kalandrované geotextilie MOKRUTEX K

Prohlášení o vlastnostech

 

FUNKCE GEOTEXTILIÍ MOKRUTEX

SEPARAČNÍ – oddělení dvou vrstev (zeminy) s rozdílnou funkcí pro zabránění jejich případného promísení a následného znehodnocení jejich funkčnosti v konstrukci stavby.

FILTRAČNÍ – schopnost propustit požadované množství vody kolmo k její rovině při zabránění současného unášení jemné frakce prouděním vody do chráněné vrstvy.

DRENÁŽNÍ – schopnost odvést požadované množství vody v rovině geotextilie mimo konstrukci, nejčastěji do drenážního systému pro zajištění požadovaných parametrů podloží.

OCHRANNÁ – zabránění poškození chráněného výrobku (objektu).

VÝZTUŽNÁ – umožňuje přenášet tahová napětí, zajišťuje zvýšenou stabilitu stavebních děl na neúnosném podloží.

 

SORTIMENT GEOTEXTILIÍ MOKRUTEX

MOKRUTEX HQ PP

 • funkce = separační, filtrační, výztužná, drenážní, ochranná
 • složení = 100% polypropylenová střiž
 • barva = bílá
 • obvyklé použití = při realizaci veškerých dopravních staveb vč. např. čerpacích stanic či vč. dočasných (i lesních nebo polních) cest, ke zpěvnění hrází, skládek (vč. jejich sanace), dále při zakládání spodních staveb a bazénů, ve střešních pláštích, ve vegetačních střechách aj.
 • předpokládaná trvanlivost = min. 100 let (v přírodních zeminách s 4<pH<9 při teplotě zeminy <25° C)
 • plošná hmotnost = 100 – 1.200 g / m2
 • maximální šíře = 6,5 m
 • poznámka: materiál Mokrutex HQ PP není hydroskopický. Zaručuje odolnost vůči alkáliím, kyselinám a mikroorganismům. Při výrobě lze použít vlákno s vyšší odolností vůči UV záření.

 

MOKRUTEX HQ PP K – kalandrované

 • funkce = separační, filtrační, výztužná, drenážní, ochranná
 • složení = 100% polypropylenová střiž
 • barva = bílá
 • obvyklé použití = při realizaci veškerých dopravních staveb vč. např. čerpacích stanic či vč. dočasných (i lesních nebo polních) cest, ke zpěvnění hrází, skládek (vč. jejich sanace), dále při zakládání spodních staveb a bazénů, ve střešních pláštích, ve vegetačních střechách aj.
 • předpokládaná trvanlivost = min. 100 let (v přírodních zeminách s 4<pH<9 při teplotě zeminy <25° C)
 • plošná hmotnost = 100 – 500 g / m2
 • maximální šíře = 6 m
 • poznámka: materiál Mokrutex HQ PP není hydroskopický. Zaručuje odolnost vůči alkáliím, kyselinám a mikroorganismům. Při výrobě lze použít vlákno s vyšší odolností vůči UV záření.

 

MOKRUTEX HQ PES

 • funkce = separační, filtrační, drenážní, ochranná
 • složení = 100% polyesterová střiž
 • barva = černá, bílá
 • obvyklé použití = při realizaci veškerých dopravních staveb vč. např. čerpacích stanic či vč. dočasných (i lesních nebo polních) cest, ke zpevnění hrází, skládek (vč. jejich sanace), dále při zakládání spodních staveb a bazénů, ve střešních pláštích, ve vegetačních střechách aj.
 • předpokládaná trvanlivost = min. 50 let (v přírodních zeminách s 4<pH<9 při teplotě zeminy <25° C)
 • plošná hmotnost = 100 – 1200 g / m2
 • maximální šíře = 6 m

 

MOKRUTEX PP

 • funkce = separační, filtrační, výztužná
 • složení = 100% recyklovaný polypropylen
 • barva = pestrá
 • obvyklé použití = zakládání spodních staveb, bazénů, střešní pláště, vegetační střechy, silnice, železnice, zemní stavby, hráze, kanály, odvodňovací systémy aj.
 • předpokládaná trvanlivost = min. 25 let (v přírodních zeminách s 4<pH<9 při teplotě zeminy <25° C)
 • plošná hmotnost = 200 – 1000 g / m2
 • maximální šíře = 4 m

 

MOKRUTEX PES

 • funkce = separační, filtrační
 • složení = 100% recyklovaný polyester
 • barva = pestrá
 • obvyklé použití = zakládání spodních staveb, bazénů, střešní pláště, vegetační střechy, silnice, železnice, zemní stavby, hráze, kanály, odvodňovací systémy aj.
 • předpokládaná trvanlivost = min. 5 let (v přírodních zeminách s 4<pH<9 při teplotě zeminy <25° C)
 • plošná hmotnost = 150 – 1000 g / m2
 • maximální šíře = 4 m

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Posílení inovační výkonnosti společnosti RETEX a.s.“ (Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010004 ), který je spolufinancován z EU, konkrétně z programu Inovace (OPPIK). Hlavním cílem projektu je produktová a procesní inovace v oblasti výroby netkaných textilií využívaných převážně v oblasti „automotive“. Projekt řeší produktovou inovaci (nový typ výrobku společnosti RETEX a.s.) i procesní inovaci (uspořádání dílčích částí výrobní linky), a to v návaznosti na vlastní VaV aktivity žadatele. Projektem bude pořízena výrobní linka a zajištěno zázemí pro její umístění.