Pro zhotovení našich výrobků používáme celou řadu technologií a výrobních linek, proto můžeme nabídnout širokou rozmanitost produktů, které se mohou uplatnit v různých odvětvích. Geotextilie mohou být použity při výrobě leštících kotoučů, ochranné desky při výrobě užitkových nástaveb vozidel nebo jako součást speciálních balení. Vyrábíme přikrývky pro humanitární účely, čisticí plachetky, máme zákazníky i v oblasti filtrací. 

V našem výrobním portfoliu mají mimo výrobků pro automobilový průmysl a stavebnictví významný podíl  zejména tyto produkty:

 

Vlákenné směsi

Na třech výkonných linkách v provozu Stráž nad Nisou a v Moravském Krumlově recyklujeme textilní suroviny, zejména bavlnu, polyester a jejich směsi. Využití je do vstupů pro další textilní výrobu, případně jako čisticí materiály pro údržbu strojů a zařízení v průmyslu.

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Trhací stroj“ (Reg. číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_042/0007293), který je spolufinancován z EU, konkrétně z programu Nízkouhlíkové technologie (OPPIK). Cílem projektu je především pořízení, instalace a zprovoznění technologie (resp. technologické linky) k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě (v případě žadatele se konkrétně jedná o textilní průmysl). Jde o druhotné suroviny ve formě materiálu získaného z výrobků podléhajících zpětnému odběru (textil), které budou díky příslušné technologii využitelné pro další zpracování a využití v procesu výroby firmy RETEX a.s.

 

Roznášecí vrstvy pro pružinové matrace, výroba jader matrací

Pro přední výrobce pružinových matrací dodáváme textilie z recyklovaných surovin, které jsou často zpevněny syntetickou impregnací nebo polypropylenovou tkaninou. Nabídku pro nábytkářský průmysl rozšiřujeme o výrobu jader pěnových matrací, jádra jsou vyrobena z recyklovaného polyesteru a mají lepší vlastnosti než recyklované PUR pěny.

 

Ochranné textilie

Ochranná textilie MALERVLIES je vyráběna v RETEXu ve velkém objemu, jde o textilii z recyklovaných surovin, pojenou s neklouzavou polyethylenovou fólií. Je velmi oblíbena u malířů a natěračů, chrání nábytek a podlahu před znečištěním barvou a její použití je velmi snadné a efektivní.

Export tvoří více jak 50% obratu, zboží vyvážíme převážně pro klienty v Evropě, ale také do zámoří.